Rot-avdraget

Vad gäller för Rot-avdrag ?

 

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger och dina föräldrar bor i. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.

 

Du får däremot inte

Du får däremot rotavdrag för reparation och underhållsarbeten för ett nybyggt småhus.   

 

Rot- och rutavdragets storlek
Typ av skattereduktionMax procent av arbetskostnaden Max per person och år
Rotavdrag  30 %  50 000 kr


»Mer information om Rot-avdrag hos skatteverket